1 
گرمابه قلی سمنان 1393/06/27 10:32:34 ق.ظ
حمام قلي در خيابان امام خميني سمنان، پشت هتل كومش در كوچه معروف به ملا قزويني واقع شده است.در اين حمام كتيبه اي كه حاكي از تاريخ بناي اوليه آن باشد, و...
فريادي از ديار آناتولي...(سينماي معاصر تركيه) 1393/05/12 11:13:13 ق.ظ
سينماي تركيه با الهام از فرهنگ شرقي و اتكا به وابستگي ها و اصالت هاي تاريخي اين كشور از ديرباز، جايگاه بسيار مهمي را در سينماي جهان به خود اختصاص داده...
1