1 
سونوگرافی 2 بعدی، 3 بعدی و 4 بعدی چیست؟ 1393/07/05 09:01:08 ق.ظ
دوران بارداری اما و اگرهای زیادی دارد و البته هر لحظه سوالات جدیدی در مورد موجود کوچکی که به زودی به شما می‌پیوندد، برایتان ایجاد خواهدشد. یکی از سوال...
1