1 
جوانان ایرانی افسرده شده اند!! 1393/05/14 09:16:21 ق.ظ
نسل جوان های این سال ها، از نسل های دیگر خیلی متفاوت به نظر می آیند، گویی پر از ویژگی های متناقض هستند، هراس و شجاعت، امید و یاس، سرزندگی و افسردگی و ...
1