1 
کتاب ارنستو چه گوارا 1393/09/06 08:58:33 ق.ظ
نویسنده: اندرو سینکلرمترجم: شهریار خواجیانچاپ اول: 1387تعداد صفحات: 128چه گوارا یک شناختنامه کوچک از ارنستو چه گوارا انقلابی آمریکای لاتین.اگر قصد مطا...
1