1 
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی 1392/07/22 08:19:47 ق.ظ
باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایینذار امشبم با يه بغض سر بشهبزن زير گريه چشات تر بشهبذار چشماتو خيلي آروم رو همبزن زير گريه سبك شي...
1