1 
کنسرتی دیگر از "سیمین غانم" 1392/10/19 07:33:57 ق.ظ
سیمین غانم26 و 27 دی برای بانوان ایران زمین می‌خواند. این بانوی خواننده در این کنسرت که با محور موسیقی سنتی برگزار می شود، قطعه‌هایی همچون " گل...
1