1 
سرویس بانک موسیقی گوگل یا Google Play Music 1393/12/29 01:24:30 ب.ظ
همانطور که گوگل سال ها پیش خبر داده بود، قصد دارد سرویس هایش را چنان زیاد کند که به اندازه عدد یک به همراه 100 صفر باشد. این ادعای گوگل چندان بی راهه ...
1