1 
چيدمان ميز غذا 1394/09/03 07:14:25 ق.ظ
برای تزئین و چیدن گل روی میز خوب است که چند نکته اساسی و مهم را به یاد داشته باشید. ما این نکات را در این مطلب برای شما آورده ایم.انتخاب گل:شما می توا...
نکاتی مهم برای تزئین میز غذا 1392/03/16 08:15:59 ق.ظ
برای تزئین و چیدن گل روی میز خوب است که چند نکته اساسی و مهم را به یاد داشته باشید . انتخاب گل : شما می توانید هر گلی را که می خواهید و دوست دارید انت...
نکاتی مهم برای تزئین میز غذا 1392/02/23 05:57:16 ب.ظ
برای تزئین و چیدن گل روی میز خوب است که چند نکته اساسی و مهم را به یاد داشته باشید انتخاب گل : شما می توانید هر گلی را که می خواهید و دوست دارید انتخا...
چند نمونه از مواردی که باید روی میز غذا به آن توجه کنیم: 1390/09/05 12:57:45 ب.ظ
- نان را درکنار بشقاب غذاخوری یا در بشقاب کوچکی که برای این کار گذاشته شده قرار دهید و هر بار تکه خیلی کوچکی از آن را ببرید.- اگر از کره برای مالیدن ر...
1