1 2 3 4 5 
دلم گريه ميخواد... 1391/03/12 01:50:26 ب.ظ
گاهي اوقات بدون دليل دلم ميخواد جايي باشم و راحت گريه كنم... همش بغض توي گلومه... دنبال بهانه ميگردم. يك دفعه بدون دليل دلگير ميشم... آيا اينها علايم ...
1 2 3 4 5