1 
نوروپاتی؛ بیماری اعصاب محیطی 1392/08/19 08:01:12 ق.ظ
نورو به معنای نورون (عصب) و پاتی به معنای (آسیب)‌ است. وقتی به دلایل گوناگون رشته‌های عصبی بدن آسیب می‌بیند، بیماری نوروپاتی مشکلاتی برای فرد مبتلا به...
1