1 
رفع تحریم ها راه را برای ورود بی ضابطه دارو و تجهیزات پزشکی باز می کند؟ 1394/05/10 09:50:16 ق.ظ
:در دهه 70 بسیاری از تجهیزات جدید پزشکی به سرعت وارد کشور شدند در حالی که هیچ ارزیابی دقیقی از نیاز به استفاده و توانمندی کاربران در استفاده از آنها ا...
تحلیل واشنگتن پست از تاثیر توافق هسته‌ای بر صنعت آی تی در ایران 1394/04/29 10:02:18 ب.ظ
اشنگتن پست - موضوع توافق هسته‌ای این هفته در صدر اخبار بود. هر چند این توافق حالا باید در آمریکا و ایران هم مورد تایید قرار بگیرد اما باید گفت گروه‌ها...
پس از توافق : علاقه شدید تولید کنندگان غربی کالای دیجیتال برای بازگشت به بازار ایران 1394/04/27 09:13:23 ق.ظ
۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ ، روزی بزرگ در تاریخ مذاکرات دیپلماتیک بشر و بیانگر پیروزی دیپلماسی بردبارانه بود.سرانجام پس از سالها مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک ، ...
1