1 2 3 4 5 
احترام به يكديگر و زودتر رسيدن به مقصد 1391/03/09 11:29:51 ق.ظ
آيا موافقيد كه اگر در رانندگي هامان كمي مهربان تر باشيم، به يكديگر لبخند بزنيم و به جاي پيچيدن جلوي هم به همديگر تعارف بزينم، ترافيك شهرمان كمتر مي‌شو...
1 2 3 4 5