1 
مراسم تدفین شعری از "ویسواوا شیمبورسکا" ترجمه از "ملیحه بهارلو" 1393/01/24 11:43:57 ق.ظ
"خیلی ناگهانی بود، کی انتظارش رو داشت؟""استرس و سیگار، خیلی بهش گفتم.""بد نیستم، ممنون.""این گُل‌ها رو باز کن."...
شعری از "ویسواوا شیمبورسکا" ترجمه از "ملیحه بهارلو" 1393/01/24 11:28:08 ق.ظ
"چند کلمه درباره‌ی روح"ما، بعضی وقت‌ها روح داریم؛کسی نیست که بتواندآن را بی‌وقفه داشته باشد.ممکن است روزهای متمادیو سال‌های زیادی بگذرد،بدون...
1