1 
یادگیری و آموزش به اطفال همراه با طنز 1394/06/22 07:00:02 ق.ظ
اگر می خواهید فرزند نوپایتان را آموزش دهید بهترین راه استفاده از جملات طنز و اضافه کردن مقداری شوخ طبعی به همراه آموزش دادنتان به کودک استهمه ما می‌دا...
1