1 
جودو 1394/05/24 09:52:13 ب.ظ
جودو (به ژاپنی: 柔道) (دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات) (به معانی طریقت نرمی، شیوهٔ ظریف و یا راه ملایمت) هنری رزمی از کشور ژاپن است. منشأ جودو، ...
آموزش گام به گام جودو (1) 1393/08/21 07:16:44 ب.ظ
جودو ورزشی است که در هنرهای رزمی جوجوتسو ریشه دارد. زمانی در قرن شانزدهم و واژه جوجوتسو به عنوان واژه ای کلی برای هنرهای رزمی بدون ابزار در ژاپن شناخت...
هاپکیدو 1393/06/27 08:35:57 ب.ظ
هاپکیدو هوشین کیدو[۱] هنر دفاع شخصی زیبای مشرق زمیناین هنر توسط یکس از برترین اساتید رزمی جهان استاد بزرگ پیتر سرج بوبیل grand master serge baubil[۲] ...
آموزش گام به گام جودو (1) 1392/02/26 06:51:38 ب.ظ
جودو ورزشی است که در هنرهای رزمی جوجوتسو ریشه دارد. زمانی در قرن شانزدهم و واژه جوجوتسو به عنوان واژه ای کلی برای هنرهای رزمی بدون ابزار در ژاپن شناخت...
1