1 2 3 
حتما با این ۵ شخصیت دوست باشید! 1393/02/17 08:54:03 ق.ظ
بدیهی است که انتخاب دوستان خوب می تواند به طرق گوناگون سبک زندگی ما را تقویت کند. یادتان باشد در دوستی کیفیت مهم تر از کمیت است، بنابراین سعی کنید دوس...
دعایت می کنم 1393/02/06 08:14:37 ق.ظ
دعایت می کنم، عاشق شوی روزیبفهمی زندگی بی عشق نازیباستدعایت می کنم با این نگاه خسته، گاهی مهربان باشیبه لبخندی تبسم را به لب های عزیزی هدیه فرماییبیاب...
دختر و بهار(فروغ فرخزاد) 1392/12/25 03:33:26 ب.ظ
دختر کنار پنجره تنها نشست و گفتای دختر بهار حسد می برم به توعطر و گل و ترانه و سر مستی تو رابا هر چه طالبی به خدا می خرم ز توبر شاخ نوجوان درختی شکوفه...
گنج قارون دارد 1392/08/14 11:43:50 ق.ظ
مقصود از گنج قارون در اصطلاح عامیانه به اموال بی قیاسی اطلاق می شود که از طریق ناصواب به دست آید و بالمال نسبت به صاحب مال و ثروت وفا نکند .قارون در ا...
اندر فواید دودی که مضر نیست - دود اسپند 1392/06/29 09:19:48 ق.ظ
یک کارشناس گیاهان دارویی گفت: دود اسپند علاوه بر خاصیت ضدمیکروبی، خوشبو کننده و دورکننده حشرات نیز است.حمید رضا عبدوس با اشاره به خواص درمانی گیاه اسف...
عوامل ایجاد حسد ؟ 1390/07/05 08:41:23 ق.ظ
1 2 3