1 
حل تمام مشکلات اخلاقی با این روش 1392/11/13 07:25:47 ق.ظ
بیماری ها به اندازه ی شدت و میزان مزمن بودنشان، درمان های دراز مدتی را می طلبند و قطعاً این درمان ها به صبر نیاز دارند. ضعف های اخلاقی نیز همین گونه ا...
1