1 2 3 4 5 
مهمترین علل خودکشی چیست ؟ 1391/11/21 10:48:08 ق.ظ
مهمترین علل خودکشی چیست ؟...
اگرکسی تهدیدکرددست بخودکشی میزند،آیاشماآنراجدی میگیریدوآرامش خودراچگونه حفظ کنیم ؟ 1391/11/20 02:41:48 ب.ظ
اگرکسی تهدیدکرددست بخودکشی میزند،آیاشماآنراجدی میگیریدوآرامش خودراچگونه حفظ کنیم ؟چه اقداماتی رادربرابرتهدیدباید انجام دهیم؟...
چه کسی در خطر خودکشی است و چرا؟ 1391/08/22 09:56:15 ق.ظ
چه کسی در خطر خودکشی است و چرا؟...
چه عواملی خطر خودکشی را در نوجوانان افزایش می‌دهد؟ 1391/07/16 01:33:44 ب.ظ
چه عواملی خطر خودکشی را در نوجوانان افزایش می‌دهد؟...
زنان بيشتر در چه زماني اقدام به خودكشي مي كنند؟ 1391/06/12 08:36:40 ق.ظ
زنان بيشتر در چه زماني اقدام به خودكشي مي كنند؟...
چرا خودکشی؟؟؟ 1391/04/20 07:06:38 ب.ظ
چرا انسان تو زندگی ممکن به خود کشی فکر کنه و چه کسایی به این نتیجه میرسند که این بهترین راهه ؟؟اصلا چرا خودکشی ؟ شما چی به نظرتون میرسه ؟...
زنان بیشتر خودکشی می کنند یا مردان؟ 1391/01/15 08:18:37 ق.ظ
زنان بیشتر خودکشی می کنند یا مردان؟...
به نظر شما چه کسانی به خودکشی دست می زنند؟ 1390/06/25 01:39:33 ق.ظ
به نظر شما چه کسانی خودکشی می کنند؟...
افسردگی شکل مغز را تغییر می دهد 1390/05/22 04:12:10 ب.ظ
نتایج یافته های جدید گروهی از دانشمندان کانادایی نشان می دهد که افسردگی می تواند شکل مغز را تغییر دهد.محققان دپارتمان روانپزشکی مطالعات خودکشی گروه مک...
1 2 3 4 5