1 2 
12 آلوده‌کننده هوای داخل خانه 1391/09/07 08:36:02 ق.ظ
گازهای منتشر شده توسط وسایل خانگی می تواند مشکلاتی از قبیل: سردرد، تهوع، سوزش چشم و گلو را ایجاد کند. آلودگی هوای داخل خانه برای کودکان خطرناک‌تر است،...
1 2