1 
شعر زیبای دلم به دیدن گلدسته ات خوش است ... 1394/10/21 09:33:46 ق.ظ
هر روز در سکوت خیابانِ دوردستروی ردیف نازکی از سیم می نشستوقتی کبوتران حرم چرخ می زدندیک بغض کهنه توی گلو داشت ... می شکستابری سپید از سر گلدسته می پر...
الناز 1394/06/28 10:22:00 ق.ظ
ازناز مگو کنند یاران همه نازانگاه دگر نباشدم راز و نیازاکنون که کمی به درگهت دارم رازچون نیست برم ان صنم خوش اوازفردا که شود هم نفسم ان هم رازگویم ترا...
ضرب المثل های حرف س 1392/07/19 09:38:01 ب.ظ
سال به دوازده ماه ما مي بينيم، يکدفعه هم تو ببين! سال به سال دريغ از پارسال. سال ها مي گذارد تا شنبه به نوروز بيفتد! سالي که نکوست از بهارش پيداست! سب...
نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ موسیقی‌ ایران 1391/11/24 04:30:29 ب.ظ
بومیان‌ پیش‌ از تاریخ‌ ایران‌ در هنرموسیقی‌مهارت‌ زیادی‌ داشته‌اند. سازهایی‌ كه‌ در آن‌ زمان‌با آن‌ به‌ نواختن‌ می‌پرداختند، عبارت‌ بود از:چنگ‌، نی‌لب...
1