1 2 
بازی ایران ونیجریه 1393/03/27 10:19:29 ق.ظ
نظر بازیگران درباره نتیجه بازی ایران نیجریهبا اتفاق هایی که تا به امروز در چهارچوب مسابقات جام جهانی افتاده است، موفقیت تیم ملی فوتبال ایران حتی با گل...
1 2