1 2 3 
داستان کوتاه و بسیار زیبای رسم عاشقی... 1392/04/23 08:46:20 ب.ظ
دختر پشت چهارراه گفته بود که گل سرخ نشونه ی عشقه از میون رزهای سرخ ولیمویی و سفیدش یه دسته از رزهای قرمز رو انتخاب کرد ، هیچ وقت فرصت این پیش نیومده ب...
داستان کوتاه خرافات... 1392/04/23 06:32:34 ب.ظ
به روشنایی آب می شد اعتقادداشت ، حتی با آب نطلبیده هم که مراد بود می شد کنار اومد اما رابطه ی ردیف شدن استکان های چای یا بالا آمدن تفاله هایش رو با مه...
تـعـریـف خـوشـبـخـتـی 1392/02/25 03:27:00 ب.ظ
وقتـی تـعـریـف خـوشـبـخـتـی ایـنـهـاسـت لــذت ــ آرامـش خـاطـر ــ سـلامـتـی ــ پــول ــ آبـرو ــ اطرافیان خوب ــ همسر خوب ــ فرزند خوب و...
داستان های آموزنده افراد موفق 1392/01/31 08:32:58 ب.ظ
در این مطلب 7 داستان کوتاه از افراد بسیار موفق – و ثروتمند – دنیا را برایتان نوشته ایم که می تواند به 7 قانون طلایی برای موفقیت در زندگی هر فرد تبدیل ...
عالی ترین داستان کوتاه جهان از نظر شما چیست؟ 1391/12/01 12:34:43 ب.ظ
عالی ترین داستان کوتاه جهان از نظر شما چیست؟نام داستان و نام نویسنده هم بگذارید ممنون می شوم....
1 2 3