1 
چه عواملی باعث بدتر شدن جوش صورت تان می شود؟ 1393/03/22 01:26:46 ب.ظ
آکنه ٬ جوش صورت یا غرور جوانی بیماری شایع و مزمنی است که باعث ایجاد جوشگاه دایمی روی صورت ٬ بازو ها و سایر نواحی مهم از نظر زیبایی می شود . به همین عل...
1