1 
تحقیر شخصیت کودکان و نوجوانان را متزلزل می‌کند 1392/09/05 09:44:03 ب.ظ
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به تحقیر کودکان و نوجوانان به عنوان نوعی آزار علیه آن‌ها، نتیجه این رفتار را تزلزل در شخصیت کود...
1