1 
با حمید حامی؛ از رنج ها و لذت سفر هایش 1392/07/02 09:06:04 ق.ظ
حمید حامی، خواننده ای اهل سفر است و به گواه حرف هایش می شود گفت ایران را خیلی خوب گشته و اطلاعات خوبی هم درباره شهرهایش دارد. در سفر هایش به دنبال آرا...
1