1 2 3 4 5 
ظرف‌هاي مسي و نقره اي 1390/11/17 08:56:57 ق.ظ
ظرف‌هاي مسي براي پاك كردن ظرف‌هاي مسي ، آنها را با برشي از ليمو كه در نمك گذاشته‌ايد ، بساييد .ظرف‌هاي نقره براي براق كردن ظرف هاي نقره از روغن زيتون ...
1 2 3 4 5