1 
رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن 1392/07/19 04:03:02 ب.ظ
رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن بزار بهت گفته باشم که ماجرای ما و عشق تقصیر چشمای تو بود وگرنه ما کجا و عشق ...
1