1 
منو كشتي! چقدر گريه مي كني؟ 1392/09/05 10:13:03 ب.ظ
عذابي بزرگتر از اين نيست كه بچه شروع به گريه كند و آرام نشود. اما يادتان نرود كه گريه حتما دليل دارد و راهي براي آرام كردن اش پيدا مي شودمطمئنا هيچ وق...
این سرطان ها مردان را نشانه می گیرند 1392/04/02 07:42:13 ق.ظ
از لحاظ فيزيكي هميشه مردها به عنوان جنس قوي‌تر شناخته‌ مي‌شوند، اما در مقابل بيماري‌ها شايد اينگونه نباشد. حداقل نمي‌توان گفت مردها در مقابل بيماري قو...
1