1 2 
شعر زیبای << دل به بوی وصل >> 1394/12/22 09:42:18 ق.ظ
دل به بوی وصل آن گل آب و گل را ساخت جاورنه مقصود آن گلستی گل کجا و دل کجااز هوای دل گل بستان خوبی یافت رنگوزگل بستان خوبی بوی می‌یابد هواگر دماغ باغ ن...
جمال چهره تو حجت موجه ماست 1394/11/05 08:44:17 ق.ظ
خیال روی تو در هر طریق همره ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست به رغم مدعیانی که منع عشق کنند جمال چهره توحجت موجه ماست ببین که سیب زنخدان تو چه میگو...
شعري كوتاه از فرخي يزدي 1394/10/24 07:04:30 ق.ظ
زندگانی گر مرا عمری هرسان كرد و رفت مشكل ما را بمردن خوب آسان كرد و رفت جغد غم هم در دل ناشاد ما ساكن نشد آمد و اين بوم را يكباره ويران كرد و رفت ...
خبر حال دو دیوانه بهم 1394/10/21 09:19:49 ق.ظ
سخن از زلف تو گویند دل وشانه بهممی نمایند دو گم گشته ره خانه بهمسوختم زاتش عشق تو ولی خرسندمکه رسیدیم در این ره من و پروانه بهمآشنای توبدل غیر تورا ره...
مگر کز زلف او دامی بسازد(طالب آملی) 1394/09/05 10:03:56 ق.ظ
دل عاشق به پیغامی بسازدبیاد نامه یا نامی بسازدمرا کیفیت چشم تو کافیستریاضت کش به بادامی بسازدندارم ظرف می.دل را بگوییدسفالی بشکند.جامی بسازداگر مرد اس...
تراود شبنم هســــتی زچشمان ســـــحر خیزت 1394/06/28 08:54:59 ق.ظ
زلــال آینــــــه دارد صفــــــای چشـــــم شهــــلایت روا هـــرگــز مبادا غـــم بـــدان رخســـار گیرایتبــــدان خـــال سیاه بر ان رخ چو ماهت ای دلبـــ...
افطار رطب از (شاطر عباس صبوحی) 1394/06/08 11:32:02 ق.ظ
روزه دارم من وافطارم ازان لعل لب استاری افطاررطب دررمضان مستحبستروزماه رمضان زلف میفشان که فقیهبخوردروزه خودرا بگمانش که شبستزیرلب وقت نوشتن همه کس نق...
زیباترین شعر در مورد امام زمان 1394/05/19 08:09:49 ق.ظ
دوباره بساط طرب شد محیادوباره رسیده شب شور و غوغاشب می فروشی شب باده نوشیشب لب نهادن به لبها ی صحباشب هوو کشیدن گریبان دریدنشب پر کشیدن پریدن به بالاچ...
مستی باتو 1394/04/16 08:10:07 ق.ظ
آبی ترین آبی شدی چشمان توافسانه است درپیش آن زلف کمند این دل همی دیوانه است ای آسمان بیکران ای ساحل بی انتها درپیش امواج غمت این دل همی ویرانه است تو ...
ولادت حضرت علی اکبر (ع) 1394/03/07 09:22:58 ق.ظ
می‌ آیی و لیلا شده مجنون عطر و بوی تودستی به رویت می‌کشد ، یک دست بر گیسوی تونه بر نمی‌ دارد کسی یک لحظه چشم از روی تویک چشم زینب بر حسین آن چشم دیگر ...
1 2