1 
نگاهی به نمایشگاه «رویاپردازی زنانه» در گالری ویستا 1393/10/08 08:43:15 ق.ظ
«رویاپردازی زنانه» زهرا مرصوص نام نمایشگاهی از آثار نقاشی است که در گالری ویستا به نمایش درآمده است؛ این هنرمند در آثارش نگاهی کاملاً زنانه را به تصوی...
1