1 2 3 4 5 
بهترين و موثر ترين جايگزين تنبيه بدني كودكان؟ 1392/09/05 08:32:31 ق.ظ
بهترين و موثر ترين جايگزين تنبيه بدني كودكان؟...
با تنبيه بدني واسه بچه ها موافقيد؟ 1392/09/05 08:26:50 ق.ظ
يا روش هاي ديگه اي داريد راهكاري داريد ؟...
چقدر بچه هاتونو دعوا و سرزنش ميكنيد؟ 1392/09/05 08:05:54 ق.ظ
اصلا دعواش ميكنيد يا جوراي ديگه تنبيه ميكنيد؟...
به طور كلي سرزنش، تحقير، تهديد و تنبيه كودك چه اثراتی را دربر خواهد داشت؟ 1392/01/22 02:07:48 ب.ظ
به طور كلي سرزنش، تحقير، تهديد و تنبيه كودك چه اثراتی را دربر خواهد داشت؟...
وقتی مردی زنش رامدام سرزنش میکندواورابالحن تندوتوهین آمیزموردخطاب قرارمیدهدزن چکاری بایدانجام دهد؟ 1391/11/29 03:00:59 ب.ظ
وقتی مردی زنش رامدام سرزنش میکندواورابالحن تندوتوهین آمیزموردخطاب قرارمیدهدزن چکاری بایدانجام دهد؟...
بنظر شما اگر همسرتان حقایق را بداند، کمتر شما را سرزنش خواهد کرد؟ 1391/11/12 10:12:45 ق.ظ
بنظر شما اگر همسرتان حقایق را بداند، کمتر شما را سرزنش خواهد کرد؟...
آیا زیاده روی در سرزنش همسر، عامل ناسازگاری است؟ 1391/11/03 10:06:58 ق.ظ
آیا زیاده روی در سرزنش همسر، عامل ناسازگاری است؟...
به نظر شما اگر پیشنهاد ازدواج از طرف دختر باشد ،بعدا از طرف آقا داماد سرزنش نمی شود؟ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند 1391/09/17 09:31:05 ب.ظ
به نظر شما اگر پیشنهاد ازدواج از طرف دختر باشد ،بعدا از طرف آقا داماد سرزنش نمی شود؟ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند...
مرتب نگاه داشتن اتاق ومیز کار و فرار از سرزنش های دیگران 1391/07/02 10:13:28 ق.ظ
اصولا آدمها با مشغله کاری زیاد چطور منظم باشند؟...
::: تحریم رسانه ها ::: بازیکنان تیم ملی ::: 1391/06/07 10:28:54 ب.ظ
بنظرتان تحریم رسانه ها توسط بازیکنان تیم ملی کار درستی است البته دلیل تحریم را بذارید بگم بازیکنان به این علت که چرا رسانه ها اونا رو سرزنش میکنن حاضر...
1 2 3 4 5