1 2 3 
سبک شناسی موسیقی ایرانی- دوره رادیو 1392/02/07 10:33:56 ق.ظ
دوره رادیو1320-1356 خورشیدیراه اندازی رادیو ایران در اردیبهشت ۱۳۱۹ (۱۹۴۰ میلادی) نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران محسوب می شود. زیرا برای نخستین بار تو...
به نظر شما کدام تیم سرود ملی کشورش را متعصبانه تر میخواند؟ 1391/03/27 04:53:10 ب.ظ
به نظر شما کدام تیم سرود ملی کشورش را متعصبانه تر میخواند؟به نظر من که ایتالیا...
1 2 3