1 2 3 4 5 
۸ قدم برای کاهش زباله خانگی 1390/09/23 08:57:39 ق.ظ
۱- برای حفظ محیط زیست بهتر است از ابتدا هنگام خرید و انتخاب مبلمان خانه دقت کنید و وسایلی را انتخاب کنید که بتوانید مدت زمان بیشتری از آنها استفاده کن...
هرگز تمیز نخواهید شد اگر… 1390/09/05 12:50:17 ب.ظ
بارها پیش می آید که احساس کنید اگر فلان وسیله را داشتید، کار نظافت خانه راحت تر می شد. شما برای نظافت درست منزل به مجموعه ای از وسایل احتیاج دارید. بخ...
1 2 3 4 5