1 
فرزند سالاري در خانواده ها !!! 1394/11/22 11:57:52 ق.ظ
وقتی امور کلی خانواده و نیازهای آن و به صورت کلی محور خانواده روی فرزندان باشد، به این خانواده فرزندسالار می گوییم، اما تاثیر پدر یا مادر یکی از دلایل...
درباره مادیات شفاف صحبت کنید 1391/11/28 03:16:31 ب.ظ
تمایلات و انگیزه های مردان و زنان در انجام امور زندگی با دیگری فرق دارد. مردان در خارج از منزل توانایی هایی دارند كه زنان فاقد آن هستند. زن ها ذاتا ما...
1