1 
ســـالاد پنيـر 1393/05/15 10:31:21 ق.ظ
مواد لازم:• يك پيمانه پنير فتا مكعبي خرد شده• نصف پيمانه كرفس خرد شده• نصف پيمانه قارچ اسلايس و بخـارپز شده• نصف پيمانه هويج بخارپز و نگين...
1