1 2 3 
همه چیز درباره سفید شدن غیرقابل بازگشت موها 1391/08/20 09:34:12 ق.ظ
خیلی ها سفید شدن موها را به عنوان نشانه ای برای پیری می شناسند اما عواملی در سفید شدن موهای جوانان نقش دارند که دانش پزشکی هنوز هم به دنبال شناخت بهتر...
بادیدن تارهای سفید مو چه حسی پیدا می کنید؟ 1390/03/28 10:40:21 ق.ظ
بعضی از افراد سفید شدن مو را نشانه پیری ورسیدن به آخر خط می دانند گروهی نشانه با تجربه بودن شما چه نظری دارید؟...
1 2 3