1 
خواص سوسن انبر در درمان دردهاي روده 1392/04/12 03:07:47 ب.ظ
كشف جديدترين خواص سوسن انبر در درمان دردهاي رودهتازه‌ترين پژوهش درباره سوسن انبر نشان داد كه اين گياه علاوه بر خواص درماني زياد از جمله كم كردن دردهاي...
1