1 
درختچه زیبای شامادورا الگانس 1394/09/17 09:16:07 ق.ظ
درختچه زیبای شامادورا الگانس تا حدودی شبیه نخل خرما است و به آن نخل شامادورا هم می‌گویند. این گیاه یکی از گیاهان زینتی و آپارتمانی می‌باشد. ارتفاع گون...
1