1 2 
آشنایی با شهر باستانی ری 1391/12/23 01:49:48 ب.ظ
مطالعات باستان شناسی انجام شده نشان می‌دهد كه شهر باستانی ری با بیش از هشت هزار سال سابقه، یكی از بزرگترین مراكز تمدنی شناخته شده دنیاست.ری در گذشته‌ه...
1 2