1 
گریم سخت مهدی پاکدل و دیگر بازیگران فیلم محمد رسول الله 1394/06/16 12:28:57 ب.ظ
طراحی گریم چهره های فیلم‌ سینمایی «محمد رسول الله (ص) » را جیانتو دروسی Giannetto De Rossi گریمور ایتالیایی انجام داده است.گریم های فیلم محمد رسول الل...
1