1 
علت عرق کردن هرروز مداوم از ناحیه پیشانی در فرد میانسال چیه؟ 1391/03/13 10:30:39 ق.ظ
در فرد مبتلا به زونا و بزرگی پروستات که بهبودی نسبی یافته اند اما از هشت ماه پیش که مبتلا به زونا شده اند مداوم عرق می ریزند.علتش چی میتواند باشد؟از ع...
1