1 
از چشم کودک خود چشم بر ندارید !!! 1394/09/22 11:49:52 ق.ظ
از چشم کودک خود چشم بر ندارید !!!بیماری‌های چشمی اگرچه بیشتر در بزرگسالی شناخته می‌شوند اما بخش زیادی از آنها مادرزادی هستند یا علائم و نشانه‌هایشان د...
جنتامايسين Gentamicin 1392/09/09 08:17:23 ق.ظ
شناسنامه مختصر دارونام هاي تجارتي: Cidomycin, Garamycin, Genticinدسته دارويي : داروي آنتي بيوتيكميزان خطر مصرف بيش از دوز مجاز دارو : كمميزان وابستگي ...
داكسي سيكلين Doxycycline 1392/09/09 08:06:34 ق.ظ
شناسنامه مختصر دارونام هاي تجارتي : Vibramycin , Doxylar , Demixدسته دارويي : آنتي بيوتيك تتراسيكلينميزان خطر مصرف بيش از دوز مجاز دارو : كمميزان وابس...
1