1 
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید (وحشی بافقی) 1393/02/27 03:48:56 ب.ظ
دوستان شرح پریشانی من گوش کنیدداستان غم پنهانی من گوش کنیدقصه بی سر و سامانی من گوش کنید گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید شرح این آتش جان سوز نگفتن ت...
ضرب‌المثل‌های فارسی حروف ه 1392/12/14 01:04:48 ب.ظ
ه «هادی، هادی، اسم خودتو به ما نهادی.» «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» سعدی «هر جا آشه، کچلک فراشه.» «هر جا خرسه، جای ترسه.» «هر جا سنگ...
عشق یعنی.. 1392/07/15 10:06:45 ق.ظ
عشق یعنی با تو خواندن از جنون/عشق یعنی سوختنها از درون /عشق یعنی سوختن با ساختن/عشق یعنی عقل و دین را باختن/عشق یعنی دل تراشیدن ز گل/عشق یعنی گم شدن ...
گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده 1392/06/20 08:49:06 ق.ظ
هرگاه بی گناهی مورد تهمت واقع شود از مصراع مثلی بالا به منظوراثبات برائت و بی گناهی خویش استفاده می کند . این مثل مصراع دوم بیتی از یکی از غزلیات سعدی...
ویشکا آسایش 1392/02/01 12:12:01 ب.ظ
متولد 1351 هیچ کس باور نمی کرد که یک طراح صحنه بتواند بازی کند ، اما ویشکا آسابش نه تنها بازی می کند بلکه با اولین بازی اش در حد یک ستاره می درخشد و ح...
1