1 
اولین بازی علیرضاحقیقی در تیم ماریتیمو 1394/11/26 11:21:10 ق.ظ
حقیقی که روی نیمکت نشسته بود بعد از دریافت ٣ گل از سوی سالین گلر تیم ماریتیمو ، جانشین او شد . جالب اینکه با حضور حقیقی ، ماریتیمو که از دقیقه ١٥ ده ...
1