1 
دلم باهات نیست 1393/10/22 12:33:51 ب.ظ
گاهی در کنار هم و زیر سقف هستیم اما دلمان برای هم نمی لرزد ، به فکر هم نیستیم و انگار هیجان زندگی ته کشیده است...آماری که به طور رسمی برای طلاق اعلام ...
1