1 
گپی با "باران" این شب های شبکه سه 1392/10/23 09:44:15 ب.ظ
آزاده زارعی‌ همان «باران» سریال «آوای باران» است که دست تقدیر او را به میان کودکان کار و خیابان برده و باعث شده او در کنار آنها بزرگ شود. این نوع زندگ...
1