1 
پطروسیان و مجرد چهل ساله 1393/11/06 07:03:13 ق.ظ
ماهایا پطروسیان دو سه سالی بود كه در فیلمی دیده نمیشد تا اینكه با «مجرد چهل ساله» دوباره به سینما بازگشت. او دغدغه‏ای همه گیر و زنانه را با یك بازی طن...
1