1 
فريادي از ديار آناتولي...(سينماي معاصر تركيه) 1393/05/12 11:13:13 ق.ظ
سينماي تركيه با الهام از فرهنگ شرقي و اتكا به وابستگي ها و اصالت هاي تاريخي اين كشور از ديرباز، جايگاه بسيار مهمي را در سينماي جهان به خود اختصاص داده...
1