1 2 
سنبل‌الطیب، آرامبخش قوی 1392/01/27 05:14:44 ب.ظ
سنبل‌الطیب یا والرین كه نام دیگر آن علف گربه است، گیاهی است با بوی بسیار مطبوع و گل‌های سفید و صورتی كه معمولا به صورت وحشی در حاشیه رودها در بیشترین ...
1 2