1 2 
چند نكته جهت محبوب شدن مردان 1394/11/18 07:54:34 ق.ظ
1- نسبت به همسر خود ، نگرشی مطلوب و متعالی داشته باشید و او را امانت الهی بدانید و در حفظ و نگهداری این ودیعه الهی تلاش کنید. 2- به همسر خود احترام کن...
نحوه برخورد با همسر بد اخلاق 1394/06/15 11:48:28 ق.ظ
با زنی كه مدام به شوهرش دروغ می گوید و به او اهانت می كند و اصلا مطیع و راز نگهدار شوهرش نیست، چه باید كرد؟ حاج خانومش را هنوز کامل نگفته بود که پیرزن...
آلبرت انیشتین 1394/05/05 08:45:02 ق.ظ
آلبرت انيشتين در چهاردهم مارس 1879 در شهر اولم كه شهر متوسطي از ناحيه و ورتمبرگ آلمان بود متولّد شد. امّا شهر مزبور در زندگي او اهميتي نداشته است. زير...
ای یوسف زهرا(س) 1394/04/02 08:42:56 ق.ظ
باسمک اللهم و بحمدکهر شب به دل غمزده، غوغای تو دارمنقشی به دل از قامت رعنای تو دارمغائب ز نظر باشی و در قلب هویدااز دیده‌ی دل، دیده به بالای تو دارمنا...
هديه دادن در زندگي زناشويي 1393/11/05 07:29:22 ق.ظ
هديه دادن، از امور پسنديده اي است که آثار مثبت و ارزنده اي را در روابط انساني بر جا مي گذارد. اين امر تأثير ويژه اي نيز بر روابط همسران و ايجاد سازگار...
تشکر و سپاسگزاري از همسر 1393/11/05 07:13:05 ق.ظ
سپاسگزاري از همسر، عامل بسيار مؤثر در حفظ و بقاي نظام خانواده به شمار آمده است. اين عامل علاوه بر آن که زمينه ي سازگاري همسران را فراهم مي کند، سبب سا...
خوش زباني، مقدمه ي خوش دلي زوجين 1393/11/04 08:43:01 ق.ظ
يکي از عوامل مؤثر در سازگاري و رفع تنش اين است که همسران به يکديگر نه سخن ناپسند بگويند و نه ناپسند بگويند. محتواي سخن و کيفيت اداي آن، هيچ يک نبايد ن...
خوشرويي با ديگران به ويژه همسر 1393/11/04 08:27:19 ق.ظ
در منابع ديني از خوشرويي به عنوان عاملي تأثيرگذار در آرامش و سازگاري اجتماعي، از جمله خانواده نام برده شده است. در اين گفتار به موضوع خوشرويي و اهميت ...
پرهيز از لجاجت در زندگي خانوادگي 1393/11/04 08:11:51 ق.ظ
يکي از صفات اخلاقي که سبب سازگاري مي شود، دوري از لجاجت است. لجاجت باعث ناسازگاري همسران و در پي آن تزلزل نظام خانواده مي شود. با توجه به نقش مهم و مؤ...
رفق و مدارا در زندگي زناشويي 1393/11/04 07:53:06 ق.ظ
يکي از ويژگي هايي که در تحقق سازگاري نقش بسزايي دارد و مي توان گفت: کمتر عاملي يافت مي شود که در اين حد بتواند در ايجاد و تثبيت سازگاري نقش ايفا کند، ...
1 2